Darbų pavyzdžiai

Darbo pobūdis

Mane domina projektų valdymas (crm), kompiuterinių programų autotestavimas, verslo apskaita, gamybos, kokybės, duomenų tyrimas ir programavimas, ataskaitų problemos. Galiu sukurti testavimo sistemas, kompiuterines programas duomenims iš gamybos kontrolės įrengimų ir gamybos apskaitai. Planuoju panaudoti savo patirtį įvairiose srityse, kur tokie darbai vertinami.

Esu specialistas su daugiamete inovatyvių sistemų kūrimo patirtimi. Vadovavau technologiniam biurui. Pasiūliau ir įdiegiau daug vertingų gamybos tobulinimo idėjų. Buvau turizmo sekcijos pirmininku.

Sukūriau gamybos technologinės dokumentacijos ir medžiagų normavimo bei gamybos kokybės valdymo programas. Dalyvavau mokslinėse konferencijose, kuriose pristatinėjau savo darbus ir idėjas. Bendradarbiauju su Vilniaus Universiteto statistikos katedros mokslo darbuotojais. Dirbau profesinio mokymo srityje.

Pasižymiu iniciatyvumu, savarankiškumu, kruopštumu, nuoširdumu, kolektyvo pagarba – esu lojalus ir novatoriškas.

Trejetos metų laikotarpiu kompiuterinėje firmoje testavau verslo valdymo ir buhalterines programas. Tikrinau ir rašiau užduotis programuotojams. Koregavau ataskaitas pagal VAS (verslo apskaitos standartų) pakeitimus.

Pastaruoju laikotarpiu bandžiau internetines turinio valdymo sistemas, naujas kompiuterinių programų automatinio testavimo technologijas, domėjausi verslo ir projektų valdymo sistemomis, galiu instaliuoti ir padėti įsisavinti, sukurti internetinę svetainę, apmokyti darbuotojus. Sutikčiau dirbti nuotoliniu būdu, dalinai ar pagal sutartį.


Rekomendacijos 

Kompanija: IĮ „Tanvitas“
Adresas: Fabijoniškių g. 90-48 Vilnius
Telefonas.: +370 68576543
Kontaktinis asmuo: Vytautas Liaudanskas
Pareigos: Direktorius      Rekomendacija.doc

Kompanija: UAB Vilniaus Vingio Mechanika
Adresas: Savanorių 176 Vilnius
Telefonas.: (85) 2392501
Kontaktinis asmuo: Rimvydas Savickas
Pareigos: Direktorius

Kompanija: Vilniaus Universitetas
Adresas: Naugarduko g. 24 Vilnius
Telefonas.: +370 68781116
Kontaktinis asmuo: Pranas Vaitkus
Pareigos: docentas

         Darbų pavyzdžiai

        Derybų reklaminis filmukas

 

Working experience

I am interested in project management, testing computer programs, business enterprise programs, manufacture, quality, various calculations and data analysis. I was working up creating the automated testing systems for computer programs, production management programs, to supervise over industrial-technologicaloffice. I have introduced progressive ideas, represented them at conferences. I have learn to program the computer by myself. Also I have co-operated with scientists of chair of statistics at Vilnius University.

I would like to apply the experience there where the initiative, independence, carefulness is appreciated.

The three last years I am tested systems of business management and accounting programs  in the computer company . Examine and wrote assignments for programmers. Adjust reports under changes of standards.

Now I have gone deep in content management systems (CMS) for web, technology of automatic testing, project (crm) and business enterprise programs (ERP). Can install, configuring and support, to build web site.


Recommendations

Pranas Vaitkus – Vilnius University, Docent, +370 68781116, Naugarduko st. 24  Vilnius Lithuania
Rimvydas Savickas –  Vilniaus Vingio Mechanika, Director, +370 5 2392501, Savanorių 176 Vilnius Lithuania

Vytautas Liaudanskas – Tanvitas, Director, +370 68576543, Vilnius Lithuania

Samples of work

Рабочий опыт

foto

Меня интересует компьютерное управление проектами, тестирование компьютерных программ, коммерческие программы, производство, качество, разнообразные расчеты, и анализ данных. Пришлось создавать автоматизированные тестирующие системы, программы управления производством, руководить производственно-технологическим бюро. Внедрил прогрессивные идеи, представлял их на конференциях.

Сотрудничал с учёными кафедры статистики и информатики в Вильнюском университете. Работал в сфере профобучения.

Хотел бы применить свой опыт там, где ценится инициатива, самостоятельность, тщательность, лоялность.

Последние три года в компютерной фирме тестировал системы управления бизнесом и бухгалтерские программы. Проверял и писал задания для программистов. Корректировал отчеты согласно изменениям стандартов.

В последнее время испытывал системы управления содержанием web портала, новые технологии автотестирования компютерных программ. Сейчас системы для управления проектами и бизнесом. Могу инсталировать и помочь внедрить системы, создать web портал, обучить работников. Согласен работать удалённым методом, частично или по договору.


Рекомендации

Пранас Вайткус – Вильнюсский университет, доцент, +370 68781116, Вильнюс Литва

Римвидас Савицкас – Вильняус Вингио механика, Директор, +370 5 2392501, Саванорю 124, Вильнюс Литва

Витаутас Ляуданскас – Танвитас, Директор,  +370 68576543, Вильнюс Литва

 Примеры работ

Vadovavimas pagrindinės gamybos technologiniam biurui

1980.06 – 1986.02

Įmonė: Vilniaus Radijo komponentų gamykla
Darbo sritis: Gamyba/pramonė
Pareigos: viršininkas
Darbo pobūdis: Vadovavimas pagrindinės gamybos technologiniam biurui

Teko kurti ir tobulinti bei vadovauti televizinių kreipiamųjų sistemų masinės gamybos procesui, didinti kokybę ir mažinti gamybos nuostolius.

Visuomeninėje veikloje teko pirmininkauti bendrovės turizmo sekcijai ir organizuoti bei vadovauti sudėtingiems vandens turistininiams žygiams bei turistų sąskrydžiams.

Profesinio mokymo praktika

1999.12 – 2003.06

Įmonė: Vilniaus 2 politechnikos mokykla ir AB „Vilniaus Vingis”
Darbo sritis: Profesinio mokymo praktika
Pareigos (antraeilės): dėstytojas
Darbo pobūdis:Taip vadinamo dualinio profesinio-gamybinio mokymo praktika

Teko mokyti ir vertinti profesinės technikos mokyklos mokinius elektrotechnikos ir automatikos pagrindų pagal vokietijos Offenbacho pramonės ir prekybos rūmų bei mokyklos dualinio profesinio-gamybinio mokymo metodiką. 

Gamybos kokybės duomenų analizė, apskaita, kontrolė, programavimas, tyrimas, optimizavimas

1986.02 – 2006.04

Įmonė: AB „Vilniaus Vingis”
Darbo sritis: Kompiuteriai/Informacinės technologijos
Pareigos: projekto vadovas, projektuotojas, programuotojas
Darbo pobūdis:gamybos kokybės duomenų analizė, apskaita, kontrolė, programavimas, tyrimas, optimizavimas 

Publikacijos

Spalvotų televizorių kreipimo sistemų kontrolinių įrenginių liekamojo nesuvedimo matavimų statistinė analizė.

Kineskopo-KS EOP kompiuterinės analizės ir KS technologinio proceso valdymo metodologija

Kreipiamųjų sistemų parametrų statistinė analizė

Kreipiamųjų sistemų optimalių asimetrijų statistinė analizė

Kreipiamųjų sistemų eletrononių optinių parametrų analizės programos pagalbos failą galima parsisiųsti čia.

1999.12.16 konferencijos pranešimo straipsnį galima parsisiųsti čia.

2003.12.04 Konferencijos pranešimų straipsnius galima peržiūrėti čia.

Testavimas – projektavimas

2006.08 – 2009.01

Įmonė: IĮ „Edrana”
Darbo sritis: Kompiuteriai/Informacinės technologijos/Internetas
Pareigos: testuotojas, projektuotojas
Darbo pobūdis: apskaitos kompiuterinių programų testavimas ir autotestavimo bei ataskaitų projektavimas ir programavimas


Automatinio testavimo sistemos filmuką su SELENIUM pavyzdžiu galima atsisiųsti čia.

Automatinio testavimo sistemos filmuką su SELENIUM IDE pavyzdžiu galima atsisiųsti čia.